Provozní řád studia Hamsa Yoga

Tento Provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi níže uvedeným provozovatelem studia Hamsa Yoga (dále jen Studio) a jeho návštěvníky při poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. Provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků Studia.

PROVOZ STUDIA, PROVOZNÍ DOBA, VSTUPNÉ

PRAVIDLA CHOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKA, ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE

STORNO PODMÍNKY


Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Pokud jste naším klientem, svěřujete nám své osobní údaje. My, jako poskytovatelé služeb, zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).
Správce (dále poskytovatel služeb)
Provozovatel stránek Hamsa Yoga, se sídlem: 8. pěšího pluku 2424, Frýdek-Místek 73801, zastoupené Lucií Martinkovou, IČO: 17522960

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 734 209 429 nebo na e-mailu: [email protected]. Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a
GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a
  to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či
  uděleného souhlasu,

 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování
  osobních údajů,

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Vedení účetnictví: Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli
  zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.
Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům máme přístup my (poskytovatelé) a naši spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.
Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: [email protected]

 • Máte právo na informace, které jsou plněny již touto informační stránkou se
  zásadami zpracování osobních údajů.

 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní,
  jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

E-maily s inspirací, články či produkty a služby vám zasíláme, jste-li náš klient nebo
podporovatel
na základě našeho oprávněného zájmu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 4. 2019

Cookies

Tyto stránky používají cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení. Aby tyto stránky správně fungovaly, někdy umísťujeme malé datové soubory nazvané cookies do vašeho zařízení, tak jako to činí většina internetových stránek. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely
optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek, včetně podstránek a odkazů. Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.
Souhlas s používáním cookies

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.
Využívání cookies jde upravit nebo omezit takto: Vymazání – cookies můžete vymazat ve vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

Blokování cookies

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Váš počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Chrome:  https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-
preferences
Internet Explorer:  https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies
Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách  AboutCookies.org